dotknąć się

Niczego się nie dotknąć «nie zająć się czymś, nie zrobić czegoś»: Królewna z niej, niczego się nie dotknie, rączek szkoda! Roz tel 1998.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • dotknąć się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}dotykać się {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dotykać się – dotknąć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dotykać siebie wzajemnie; stykać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Stojąc do siebie tyłem, dotykali się plecami. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} dotykać …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dotknąć — dk Va, dotknąćtknę, dotknąćtkniesz, dotknąćtknij, dotknąćtknął, dotknąćtknęła, dotknąćtknęli, dotknąćtknięty, dotknąćtknąwszy dotykać ndk I, dotknąćam, dotknąćasz, dotknąćają, dotknąćaj, dotknąćał, dotknąćany 1. «zbliżyć coś do kogoś, czegoś aż… …   Słownik języka polskiego

  • się — 1. «zaimek zwrotny będący formą biernika, używany zwykle przy czasownikach, odpowiadający formie siebie lub będący formą dopełniacza, używany rzadko, tylko przy czasownikach zaprzeczonych» Widział się w lustrze. rzad. Nie widział się na tym… …   Słownik języka polskiego

  • dotykać się — Niczego się nie dotknąć «nie zająć się czymś, nie zrobić czegoś»: Królewna z niej, niczego się nie dotknie, rączek szkoda! Roz tel 1998 …   Słownik frazeologiczny

  • przytknąć — dk Va, przytknąćnę, przytknąćniesz, przytknąćnij, przytknąćnął, przytknąćnęła, przytknąćnięty, przytknąćnąwszy przytykać ndk I, przytknąćam, przytknąćasz, przytknąćają, przytknąćaj, przytknąćał, przytknąćany 1. «zbliżyć coś do czegoś aż do… …   Słownik języka polskiego

  • dosięgnąć — + rzad. dosiąc dk Vc, dosięgnąćsięgnę, dosięgnąćsięgniesz, dosięgnąćsięgnij, dosięgnąćsięgnął, dosięgnąćsięgła, dosięgnąćsięgli, dosięgnąćsięgnięty, dosięgnąćsięgnąwszy dosięgać ndk I, dosięgnąćam, dosięgnąćasz, dosięgnąćają, dosięgnąćaj,… …   Słownik języka polskiego

  • urazić — dk VIa, urażę, urazićzisz, uraź, urazićził, urażony urażać ndk I, urazićam, urazićasz, urazićają, urazićaj, urazićał, urazićany 1. «dotknąć, uderzyć w bolące miejsce; podrażnić wrażliwe miejsce; skaleczyć, zranić o coś» Urazić kogoś w nogę.… …   Słownik języka polskiego

  • poruszyć — dk VIb, poruszyćszę, poruszyćszysz, poruszyćrusz, poruszyćszył, poruszyćszony poruszać ndk I, poruszyćam, poruszyćasz, poruszyćają, poruszyćaj, poruszyćał, poruszyćany 1. «wyprowadzić z pierwotnego położenia, wprawić w ruch; ruszyć coś z miejsca» …   Słownik języka polskiego

  • Polnische Grammatik — Dieser Artikel beschreibt die Grammatik der polnischen Sprache unter Einbeziehung einiger sprachgeschichtlicher Anmerkungen und dialektaler Besonderheiten. Das Polnische als westslawische Sprache hat in der Deklination wie die meisten anderen… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.